Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce

Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionówce otrzymała nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA P450.
Wykonawcą zamówienia była firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Sfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu dla naszej jednostki było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu instytucji, które dostrzegły wagę tego zakupu dla lokalnej społeczności.
Samochód został zakupiony ze środków finansowych pozyskanych z:
- Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendanta Głównego PSP – w kwocie 225 000 zł,
- Dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w kwocie 625 000 zł,
- Dotacji Gminy Jasionówka – w kwocie 641 867,00 zł
Całkowity koszt zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego to kwota 1 491 867,00 zł.
Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jasionówka zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu, Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w kwocie 625 000,00 złOpublikowano:2023-11-09 20:15:29 r. Autor: