Żegnamy Druha naszej jednostki

Z głębokim żalem żegnamy Druha naszej jednostki OSP Jasionówka - ś.p. Grzegorza Kłubowicza.
Grzegorz od 1988r. z wielkim oddaniem i zaangażowaniem służył w naszej jednostce. Na przestrzeni swojej 35-letniej działalności pełnił wiele ważnych funkcji.
Był Wiceprezesem Zarządu OSP Jasionówka, Naczelnikiem, Wiceprezesem Zarządu Gminnego oraz członkiem Zarządu Powiatowego OSP RP.
Za swoją ofiarną służbę i działalność na rzecz potrzebujących, został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.
Zapamiętamy Cię jako oddanego strażaka, aktywnego działacza naszej lokalnej społeczności, życzliwego kolegę a także szlachetnego i wrażliwego człowieka.
Grzegorzu, będzie nam Ciebie brakowało.
Cześć Twojej pamięci !

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

ks. Jan Twardowski
doc
doc
doc


Opublikowano:2024-02-15 21:12:33 r. Autor: