Walne zebranie sprawozdawcze

W dniu 01.03.2024 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Jasionówka za 2023r.
Udział w nim wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Mońkach bryg. Andrzej Łęczycki, Wójt Gminy Jasionówka dh Leszek Zawadzki, druhny i druhowie naszej jednostki, oraz druhowie wspierający.
Sprawozdania z działalności organizacyjnej złożyli: prezes OSP dh Rafał Kamiński i naczelnik OSP dh Piotr Cybulski. Głos również zabrali zaproszeni goście: Komendant Powiatowy, który przedstawił statystyki udziału OSP i PSP w działaniach na terenie powiatu Monieckiego oraz Wójt Gminy, który podziękował strażakom za działalność i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa naszej gminy jak i działalność społeczo-kulturalną. Kulminacją spotkania była prezentacja projektu budynku nowej remizy OSP, która powstanie na gminnej działce pomiędzy BS a kościołem parafialnym , w centrum naszej miejscowości.
W imieniu Zarządu OSP Jasionówka dziękujemy za otrzymane absolutorium z działalności, co zachęca nas do dalszego zaangażowania i działań dla naszej jednostki.


Ostatnia droga naszego Druha
Ostatnia droga naszego Druha
Ostatnia droga naszego Druha
Ostatnia droga naszego Druha
Ostatnia droga naszego Druha
Ostatnia droga naszego Druha
Ostatnia droga naszego Druha
Ostatnia droga naszego Druha
Ostatnia droga naszego Druha
Ostatnia droga naszego Druha
Ostatnia droga naszego Druha
Ostatnia droga naszego Druha

Opublikowano:2024-03-03 15:15:24 r. Autor: