Uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa

W dniu 11 grudnia 2018 roku w Strażnicy OSP w Jasionówce odbyło się uroczyste przekazanie dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Jasionówce wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Gmina Jasionówka zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 7 353,54 zł na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 7 280,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 73,54 zł
Zakupiono torbę ratownictwa medycznego PSP-R-1 oraz defibrylator zewnętrzny (AED). 
Dodatkowo Gmina Jasionówka ze środków własnych zakupiła deskę ortopedyczną, szyny Kramera oraz zestaw na oparzenia.
W uroczystym przekazaniu wzięli udział:
Leszek Zawadzki – Wójt Gminy Jasionówka
dh Piotr Cybulski – Naczelnik OSP Jasionówka
dh Szymon Masłowski – Sekretarz OSP Jasionówka 
dh Marzena Bieniasz
dh Kamil Malicki
Zadanie było realizowane w 99 % ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy
Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Jasionówka realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”
Wójt Gminy Jasionówka
Leszek Zawadzki
Opublikowano:2018-12-12 20:12:20 r. Autor: admin