Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Na wniosek Gminy Jasionówka Województwo Podlaskie przyznało w 2019 r. roku kwotę 10000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku na wniosek Gminy Jasionówka przyznał w 2019 roku kwotę 10 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce . Z przyznanej dotacji zakupiono sprzęt ratowniczo - gaśniczy dla OSP Jasionówka : piły spalinowa – szt. 2 , rozdzielacz kulowy potrójny – szt. 1, wąż tłoczny 52/20 – szt. 6 , latarka diodowa do do hełmu – szt. 7 , prądownica PW52 TURBO - szt. 2 , detektor jednogazowy – szt. 2 . Wójt Gminy Jasionówka 18 grudnia 2019 r. przekazał zakupiony sprzęt strażakom i włączył na wyposażenie jednostek.


doc

Opublikowano:2019-12-19 12:07:19 r. Autor: admin