Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Jasionówka

18 czerwca 2021r w sali GOKSiT w Jasionówce odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Jasionówka. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: komendant PSP w Mońkach - bryg. Dariusz Koc oraz wójt gminy Jasionówka - dh Leszek Zawadzki. Podczas zebrania swoje sprawozdania z działalności złożyli: prezes OSP Jasionówka - dh Ryszard Bartnik oraz naczelnik OSP Jasionówka - dh Piotr Cybulski. Został także powołany na kolejną kadencję, nowy zarząd jednostki OSP Jasionówka, w skład którego weszli:

prezes - dh Rafał Kamiński

gospodarz/z-ca prezesa dh Guziejko Krzysztof

naczelnik - dh Piotr Cybulski

z-ca naczelnika - dh Piotr Łojewski

sekretarz - dh. Ewa Czyszpak

skarbnik - dh. Joanna Jaromińska

kronikarz - dh. Dorota Kucharska

członek - dh Dominik Adamczewski

członek - dh Karol Piątkowski

Kulminacyjnym punktem zebrania było pożegnanie wieloletniego prezesa OSP Jasionówka - Druha Ryszarda Bartnika.

Druhu Ryszardzie!

Dziękujemy za długoletnią i ofiarną służbę, zaangażowanie w rozwój naszej jednostki oraz liczne inicjatywy, które podejmowałeś na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dzięki Twoim staraniom nasza jednostka wyposażona jest w profesjonalny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, niezbędny w niesieniu pomocy potrzebującym.

Dziękujemy za przekazywane wartości, podkreślanie faktu , że służba to powołanie, poświęcenie i odwaga. "Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek".

W imieniu druhów OSP Jasionówka gratulujemy sukcesów i wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę.doc
doc
doc
doc
doc
doc

Opublikowano:2021-06-23 06:15:03 r. Autor: Rafał Kamiński