Walne zebranie sprawozdawcze

11.03.2022 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków i zarządu OSP w Jasionówce za 2021r. Spotkaniu przewodniczył prezes - dh Rafał Kamiński, który złożył sprawozdanie z działalności jednostki oraz sprawozdanie finansowe. Następnie głos zabrali naczelnik naszej jednostki - dh Piotr Cybulski (sprawozdanie z działalności ratowniczo-gaśniczej) oraz gość honorowy Komendant Powiatowy PSP w Mońkach bryg. Dariusz Koc (statystyki oraz udział w zdarzeniach naszej jednostki w powiecie). Miło nam jest poinformować o otrzymaniu absolutorium z działalności, co motywuje nas do jeszcze większej pracy na rzecz bezpieczeństwa naszej społeczności. Przeanalizowane zostały działania naszej jednostki oraz wyciągnięto wnioski podczas kolejnych działań, nie tylko ratunkowych, ale i społeczno-kulturalych, w których również chętnie uczestniczymy. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu. Zarząd OSP w Jasionówce.doc doc doc doc doc


Opublikowano:2022-03-14 20:15:09 r. Autor: