Jednostki OSP powiatu monieckiego pozyskają nowy sprzęt hydrauliczny oraz pralnice do ubrań specjalnych

W dniu 18 maja 2022 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach Prezesi Zarządu jednostek: OSP Jasionówka , OSP Jaświły oraz OSP Zajki podpisali umowy o realizację zadań publicznych finansowanych ze skarbu państwa, który reprezentuje Państwowa Straż Pożarna. Podpisane umowy były efektem akceptacji przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wniosków złożonych przez wyżej wymienione jednostki o dofinansowanie zakupów inwestycyjnych. W ramach zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” do OSP Jasionówka trafi nowy zestaw narzędzi hydraulicznych, natomiast do OSP Jaświły specjalistyczny sprzęt do prania i dekontaminacji ubrań specjalnych. Z kolei OSP Zajki zrealizuje zadanie pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” z tytułu, którego jednostka otrzyma wysokiej jakości mobilny akumulatorowy zestaw oświetleniowy oraz podobnie jak OSP Jaświły – specjalistyczny sprzęt do prania i dekontaminacji ubrań specjalnych. Są to bardzo ważne inwestycje z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz jest to efekt kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki nowotworowej w środowisku strażackim, realizowanej przez Państwową Straż Pożarną we współpracy z organizacjami wspierającymi min. KSPNSZZ SOLIDARNOŚĆ oraz Fundacją CFBT. Łącznie do jednostek OSP trafi sprzęt o wartości ponad 120 tyś złotych.


Opublikowano:2022-05-19 08:04:47 r. Autor: